Téjékoztató – a szálláshely üzemeltetők többségét érintő megfelelőségi nyilatkozat benyújtásáról és a szálláshelykezelő szoftver meglétének igazolásáról, valamint a magánszálláshely szolgáltatássá minősítésre szolgáló módosítás lehetőségéről

Határidő: 2019. november 30!

Tisztelt Szálláshely Üzemeltető!

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 19. §- ában rögzített előírásokkal kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.

Azon szálláshely-szolgáltató, amely a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. R.) hatálybalépésekor a szálloda és panzió szálláshely-szolgáltatási tevékenységét már bejelentette, illetve működési engedéllyel rendelkezik, a jegyző részére 2019. november 30. napjáig köteles benyújtani a Kormányrendelet 6. § (2) bekezdés d) alpontjában meghatározott a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot, valamint az 1. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

Azon szálláshely-szolgáltató, amely a Mód. R. hatálybalépésekor a kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységét már bejelentette, illetve működési engedéllyel rendelkezik, 2019. november 30. napjáig benyújtja a 6. § (2) bekezdés d) alpontjában meghatározott a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot, valamint az 1. melléklet 3-6. pontjában meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

A nyilatkozattételi kötelezettség megkönnyítése érdekében – az egyes szálláshelytípusoknak külön – nyomtatványokat teszünk közzé honlapunkon, melyekben a szálláshely-szolgáltató nyilatkozatot tehet arról, hogy szálláshelye folyamatosan megfelel a Korm. rendeletben rögzített bejelentési és üzemeltetési követelményeknek.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a szálláshelykezelő szoftver meglétét is igazolnia kell a szálláshely-szolgáltatónak. Erre többek között alkalmas lehet a szoftver szolgáltató céggel kötött szerződés. A dokumentumot a nyilatkozat mellékleteként becsatolhatja a szálláshely-szolgáltató.

Amennyiben a szálláshely-szolgáltató „Az Én vendégszobám” szoftvert kívánja majd alkalmazni, akkor a https://igazolas.azenvendegszobam.hu/ elérhetőségen történő regisztráció kitöltése után az MTÜ által megküldött dokumentummal igazolhatja a szoftver meglétét. A maximum 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek részére az MTÜ ingyenesen biztosítja „Az Én vendégszobám” elnevezésű szálláshelykezelő szoftvert.

I. Megfelelőségi nyilatkozat és szálláshelykezelő szoftver igazolás benyújtására szolgáló nyomtatvány

II. Egyéb szálláshelyről magánszálláshelyre történő módosítási kérelem céljára szolgáló nyomtatvány

Egyéb szálláshely magánszálláshelyre történő módosítására az alábbi nyomtatvány szolgál:

Módosítási kérelem letöltése

A 2020. szeptember 30-ig nyilvántartásba vett, vagy működési engedéllyel rendelkező azon egyéb szálláshely szolgáltató, amely megfelel a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezheti, hogy a jegyző a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa.

Azon szálláshely-szolgáltató, amely a szálláshely-szolgáltatási tevékenysége módosítását kezdeményezi, a módosítási kérelemmel egyidejűleg köteles benyújtani a 6. § (2) bekezdés d) alpontjában meghatározott dokumentumot, valamint az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot. Ezen szálláshely-szolgáltató köteles a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése szerint eljárni.

Javasoljuk, hogy lehetőség szerint mielőbb tegye meg a módosítást.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett (pl.: vállalkozó, gazdálkodó) szálláshely üzemeltetők az űrlapokat köteles elektronikus úton (ePapír) benyújtani.