Álláspályázat – Óvodavezető

Bükkszék Községi Önkormányzat

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre szól: 2019.07.01-2024.08.15.

A munkavégzés helye: 3335 Bükkszék, József Attila utca 2.

A felhívás teljes szövege innen letölthető