Búcsúzás

Candles on a dark background

Búcsúzunk Bükkszék díszpolgárától Dr. Harcsa Árpádné Tiliczky
Rozáliától a mindenki által szeretett Rózsika nénitől.

1923.09.28-án született Tiszadobon. A jómódú főmolnár édesapja biztosította egyetlen gyermekének a megfelelő továbbtanulás lehetőségét. A Debreceni Református Dóczi Leánynevelő Intézet elvégzése után a Debreceni Női Felsőkereskedelmi Iskolában szerzett oklevelet. Két idegen nyelvet sajátított el, szerette a zenét, zongorázni tanult. Elszomorította
csecsemők és kisgyermekek helyzete ezért, hogy segíthessen szülei
ellenkezése ellenére a védőnői hivatást választotta. 1944. június 16-án
államvizsgázott védőnői és ápolónői szakon. Munkáját 1948. január 2-án
kezdte meg a Népjóléti Minisztérium a Nyírlugosi Egészségvédelmi Körbe
irányította. Budapesten tanárként dolgozott. Bükkszékre kerülve újra
védőnőként dolgozott tovább. Nagy szeretettel és lelkesedéssel végezte
munkáját.

Kedvessége, segítőkészsége miatt mindenki szerette a
körzetében.1981-es nyugállományba vonulása óta csendes nyugalomban élte az életét. Állatorvosként dolgozó férjével 1952-ben kötöttek házasságot
és 1995-ig éltek boldog házasságban. Nagy szeretettel nevelték egyetlen
lányukat, aki orvosként Markhot Ferenc Oktatókórház Rendelőintézeti
igazgatója. Nagyon büszke volt három unokájára. Szerető családja
segítette az utolsó időkben mikor már romlani kezdett egészségi
állapota. 2020. november 30-án hívőként távozott a teremtőhöz.

A család fájdalmában osztozva búcsúzunk Bükkszék megbecsült lakójától.

Alexandre Dumas szavaival: „Azok a barátaink, akiket elveszítettünk, nem a földben pihennek, hanem bent lakoznak a szívünkben.”