Álláshirdetés – Táborvezető

A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet

táborvezető

állás betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony, a Munka Törvénykönyve szerint

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 3335 Bükkszék, Arany J. u. 12.

A megbízással járó lényeges feladatok:

  • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az Ifjúsági Tábor és a Kemping szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét, gondoskodik a személyi állomány (konyhai, takarító, karbantartó, egészségügyi személyzet, recepciós) kihasználtságnak megfelelő rendelkezésre állásáról, beosztásáról, a jóváhagyott költségvetésből biztosítja a tábor és a kemping működését,
  • gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat,
  • a meglévő kapcsolati rendszer fenntartásával, fejlesztésével gondoskodik a tábor és a kemping kapacitásának minél jobb kihasználásáról, a szálláshelyek közvetítéséről,
  • ellátja az Ifjúsági Tábor és a Kemping működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,
  • felelős a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, azok teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért,
  • felelős az Ifjúsági Tábor és a Kemping épületeinek, területének karbantartásáért, gépek, eszközök, tisztítószerek, sportszerek, textíliák beszerzéséért, karbantartásáért.

A teljes felhívás innen letölthető