Határozat a sorsolásról

Bükkszék község választókerületében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán polgármesterjelölt, egyéni listás képviselőjelölt részére

Tisztelt Polgármesterjelölt! Tisztelt Képviselőjelölt!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában, a választási eljárás alapelvei között nevesíti a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget. Ezen alapelv érvényesülését hivatott szolgálni az a rendelkezés, amely alapján a szavazólapon a jelöltek, illetve a listák kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A választási bizottság – a választási iroda közreműködésével- bonyolítja le a sorsolást, amit

a) a polgármesterjelöltek, egyéni választókerületek, egyéni listás jelöltek tekintetében 2014. szeptember 8-án 16 órát követően,

b) a kompenzációs listák tekintetében 2014. szeptember 9-én 16 órát követően

nyilvános ülésen kell elvégezni, melyre célszerű meghívni a jelölteket, a jelölő szervezetek képviselőit, a sajtó munkatársait. A sorsolás mikénti szabályairól a bizottság dönt.

Azon jelölteket (listákat) kell figyelembe venni a sorsoláskor,

– amelyeket már jogerősen nyilvántartásba vett a HVB,

– amelyek nyilvántartásba vételéről még nem hozott döntést a HVB,

– amelyek nyilvántartásba vételét a HVB elutasította, de a döntés még nem jogerős,

– amelyeket már nyilvántartásba vett a HVB, de a döntés még nem jogerős.

Fentiek alapján tájékoztatom, hogy Bükkszék község választókerületében a jelöltek sorrendjének sorsolására 2014. szeptember 8-án (hétfőn) 17 órai kezdettel kerül sor a bükkszéki Községháza tanácskozótermében (Bükkszék, Dobó I. út 1.).

Huszár Angéla sk. – Helyi Választási Bizottság elnöke