Tájékoztató – fúrt kutak

TÁJÉKOZTATÓ

Az Országgyűlés elfogadta az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényt, amely jelenleg kihirdetésre vár.

A törvény 28.§-a módosítja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29.§ (7) bekezdését úgy, hogy mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető aki e törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

A Vgtv; 29. § (7) bekezdésében meghatározott időponttól függetlenül nem szabható ki bírság, ha a kutat 1996. július 1. előtt létesítették.

Az engedély nélkül vagy attól eltérően létesült kutak fennmaradási engedélyezési kérelme folyamatosan benyújtható. A nyomtatvány elérhető az önkormányzat www.sirok.hu honlapján és a Siroki Közös Önkormányzati Hivatalban.

A fennmaradási engedélyezési eljárásban a jelenlegi hatályos szabályozás szerint a fúrt kutak esetén tervdokumentációt is kell becsatolni amely a fennálló helyzetet rögzíti.

Tervdokumentációt elkészítésénél elegendő a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti végzettséggel bíró kútfúró szakember közreműködése.

Utólagos engedélyezésnél (fennmaradás/üzemeltetés) ásott kút esetén nem kell szakember közreműködése.

A meghosszabbított határidőre tekintettel érdemes a kérelem benyújtását úgy ütemezni, hogy elegendő információ legyen arra vonatkozóan, hogy várható-e könnyítés a fennmaradási engedélyezési eljárásban.


Tisztelt bükkszéki lakosok!

Az alábbiakban egy, a fúrt kutak engedélyeztetési eljárásával kapcsolatos tájékoztatót tölthetnek le. A tájékoztató végén Gyakran ismételt kérdések is találhatóak, melyek az témakörben leggyakrabban feltett kérdésekre próbálnak meg válaszolni.

letöltés