Pályázat: Csapadékvíz elvezetés Bükkszéken

A kedvezményezett neve: Bükkszék Község Önkormányzata
A projekt címe: Csapadékvíz-elvezetés Bükkszéken
A szerződött támogatási összeg: 690.008.632 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-HE1-2021-00016
A projekt megvalósításának kezdete: 2021.09.01.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2022.12.31.

A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetettségének csökkentése. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék/belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár veszélyeztetettségét.

A tervezett vízelvezető rendszer a Bem J. utcában (680/4 hrsz.), a Petőfi Sándor utcában (658 hrsz.), a Kossuth L. utcában (565 hrsz.), a Rákóczi utcában (545 hrsz.) valósulna meg, rendezésre kerül továbbá a Bükkszéki-patak (57, 352 hrsz.), a Császárvölgyi-patak (268., 279., 605 hrsz.), valamint két névtelen vízfolyás (357, 473, 328, 330, 333 hrsz.).

A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer gravitációs vízelvezetést biztosító, döntően nyílt felszínű, előre gyártott mederelemekkel burkolt árok, földmedrű árok rendszer. A csapadékvíz-elvezető rendszer vízszintes vonalvezetése a település úthálózatának helyszínrajzi vonalvezetéséhez igazodik. Az árkok-, folyókák helyének megválasztása minden utcában a helyi adottságoknak megfelelően történt.

A vb. elemek anyaga időálló, fagyálló, kopásálló. A kivitelezés könnyű, jól gépesíthető. A mederérdességi tényező csökkenésével már kis lejtéseknél is nagyobb a vízsebesség, kisebb a lerakódásveszély, jobb a vízszállító-képesség, és így kisebb árokkeresztmetszet is kielégítő. Az út és a járda közé kerülő árok helyigénye jóval kisebb, mint egy rézsűs földmedernél. Dombvidéki településeknél, nagy lejtésű árkoknál megszünteti a kimosódási, az eróziós veszélyt. Fenntartása egyszerű, mert az árokban a növényzet nem telepszik meg, a lerakódott hordalék pedig az árokfenékről könnyen kilapátolható.

A 2 méter hosszúságú elemek egymáshoz csaphornyos illesztéssel csatlakoznak. Az elemek mozgatását, beemelését emelőfülek biztosítják. A kapubejárókat a meglévő telkek kapubejáróinál fedlapok beépítésével tervezzük kialakítani, melyek 5,0 m szélességben készülnek. A tervezett vízelvezető árok hálózat kiépítése a meglévő árokhálózat nyomvonalában történik, valamennyi ingatlanhoz új kapubejáró került betervezésre.

A projektben tervezésre került szemléletformáló kampány, amelyben felhívjuk a lakosság figyelmét a csapadékvíz-elvezetésére szolgáló árkok és átereszek tisztán tartására. A projekt keretében kötelezően megvalósítandó szemléletformáló akció célja a pályázati felhívásnak megfelelően a helyi lakosság figyelmének a vizek helyben tartásának fontosságára való felhívása és ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint az létrehozott infrastruktúra fenntartásának fontosságára való figyelemfelhívás.